Đang tải... Vui lòng chờ...

Bảng chuyển đổi size giày Mỹ và VN (châu Âu)

Bảng chuyển đổi size giày Mỹ và VN (châu Âu) 

Cỡ giày nam Cỡ giày nữ
Mỹ Việt nam(Châu âu) Mỹ Việt nam (Châu âu)
6 39 4 35
6.5 39 4.5 35
7 40 5 35-36
7.5 40-41 5.5 36
8 41 6 36-37
8.5 41-42 6.5 37
9 42 7 37-38
9.5 42-43 7.5 38
10 43 8 38-39
10.5 42-44 8.5 39
11 44 9 39-40
 
In văn bản